SEMPOZYUM AMAÇ

Üçüncü Sempozyumdan bu yana geçen süre içinde kazı teknolojilerindeki son gelişmeler,  devam eden projeler, Tünelcilik ve Madencilik sektörlerindeki yeni çözüm ve uygulamaların derlenmesi ile sektör paydaşlarının bir araya gelmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu sebeple sektördeki paydaşlarımızın yoğun talepleri nedeniyle, 13-14 Eylül 2018 tarihleri arasında 4. Uluslararası Yeraltı Kazıları Sempozyumu ve Sergisi’nin İstanbul'da yapılması kararlaştırılmıştır.

4. Uluslararası Yeraltı Kazıları Sempozyumu ve Sergisi'nin temel amacı, giderek artan altyapı ihtiyacına paralel olarak, kamu kurumları ve idarelerin yöneticileri, teknik personelleri ile sektörde çalışan farklı disiplinlerden mühendisler, müteahhitler, müşavirler, makine üreticileri ve tedarikçileri gibi sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirmek ve konunun bilimsel ve teknik olarak irdelenerek meslektaşlarımız ve sektörün gelişimine katkıda bulunmaktır.

Sadece İstanbul da 11 metro projesi devam etmektedir. Sempozyumun, yerli ve yabancı delegelerin ve bilim insanlarının geniş bir katılımı ile gerçekleşeceğine inanmaktayız. Şölen havasında geçeceğini düşündüğümüz bu Sempozyuma, Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ve Tünelcilik Derneği olarak tüm paydaşlarımızı davet ediyoruz.