YÜRÜTME KURULU

 

 

 

 

 

 

Öner YILMAZ BAŞKAN

 

Dr. Hanifi ÇOPUR BAŞKAN YARDIMCISI

 

Mesut ERKAN GENEL SEKRETER

 

Selçuk ŞİMŞEK SAYMAN

 

Mehmet MAKAR YAZMAN

 

Fevzi AKSU YAZMAN

 

Dr. Cemal BALCI ÜYE

 

Muammer ÇINAR ÜYE

 

Büşra ERTUĞRUL ÜYE

 

Utku GÜMÜŞ ÜYE

 

Mahir Taylan KÖYLÜOĞLU ÜYE

 

Dr. Ümit ÖZER ÜYE

 

Özgür Savaş ÖZÜDOĞRU ÜYE

 

Dr. A. Ekrem YÜCE ÜYE

 

Dr. Ali YÜKSEL ÜYE