Üçüncü Sempozyumdan bu yana geçen süre içinde kazı teknolojilerindeki son gelişmeler,  devam eden projeler, Tünelcilik ve Madencilik sektörlerindeki yeni çözüm ve uygulamaların derlenmesi ile sektör paydaşlarının bir araya gelmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu sebeple sektördeki paydaşlarımızın yoğun talepleri nedeniyle, 13-14 Eylül 2018 tarihleri arasında 4. Uluslararası Yeraltı Kazıları Sempozyumu'nun (UYAK2018) İstanbul'da yapılması kararlaştırılmıştır.

 

4. Uluslararası Yeraltı Kazıları Sempozyumu ve Sergisi'nin temel amacı, giderek artan altyapı ihtiyacına paralel olarak, kamu kurumları ve idarelerin yöneticileri, teknik personelleri ile sektörde çalışan farklı disiplinlerden mühendisler, müteahhitler, müşavirler, makine üreticileri ve tedarikçileri gibi sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirmek ve konunun bilimsel ve teknik olarak irdelenerek meslektaşlarımız ve sektörün gelişimine katkıda bulunmaktır.

 

Sadece İstanbul’da 11 metro projesi devam etmektedir. Sempozyumun, yerli ve yabancı delegelerin ve bilim insanlarının geniş bir katılımı ile gerçekleşeceğine inanmaktayız. Şölen havasında geçeceğini düşündüğümüz bu Sempozyuma, TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ve Tünelcilik Derneği olarak tüm paydaşlarımızı davet ediyoruz.

 

Sempozyum Yürütme Kurulu

 

 

 

01 Haziran 2018

Bildiri Özet Teslimi için son tarih

15 Haziran 2018

Yazarlara özet kabul bildirim tarihi

01 Ağustos 2018

Tam metin bildiri teslim tarihi

15 Ağustos 2018

Sempozyumda sunulacak olan tam metinlerin değerlendirilmesi ve açıklanması

13-14 Eylül 2018

4. Uluslararası Yeraltı Kazıları Sempozyumu

 

 

 

 

 

 


Sponsorlar


Altın Sponsor


Sempozyum Çantası Sponsorluğu


USB Sponsorluğu


Sempozyum Not Defteri ve Kalemi Sponsorluğu


Sempozyum Not Defteri ve Kalemi Sponsoru


Sandalye Başlığı Sponsorluğu


Gold Sponsorship


Ana SponsorStand Firmaları


Pena Trade


TÜNELMAK


ZİTRON HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ


A8


A10


ORİCA-NİTRO


B10


B2


B5


C12


C9


C8


C3


C2


C1